رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ روزای خوشگل میثم ابراهیمی

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ میثم ابراهیمی به نام «روزای خوشگل» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ روزای خوشگل ♫

دانلود آهنگ روزای خوشگل میثم ابراهیمی

Download New Music: Meysam Ebrahimi – Roozaye Khoshgel With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:میثم ابراهیمی
نام آهنگ:روزای خوشگل

دانلود آهنگ روزای خوشگل با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ روزای خوشگل با صدای میثم ابراهیمی

ﭼﻪ ﺣﺎل ﻋﺠﻴﺒﻴﻪ ﻧﺒﻮدت ﻣﺮﻳﻀﻴﻪ
اﻳﻦ ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻴﻮ
ﺗﻮ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ ﻛﻴﻪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺷﻬﺮ ﺷﺪه ﺑﻰ ﺗﻮ ﻣﺚ دﻟﻬﺮه
ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ اﻳﻨﻮ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﺮه
ﺣﺘﻰ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﻴﺖ ﻧﺬاﺷﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﭘﺮ ﺷﻪ
ﺗﻮ اﻳﻦ ﭼﺎردﻳﻮاری دارم ﺑﺎ ﺗﻮ روزای ﺧﻮﺷﮕﻞ
ﻧﺬار ﻫﻤﻪ راﺣﺖ ﺑﺸﻴﻨﻨﻮ ﭘﺸﺘﻤﻮن ﺑﮕﻦ
ﺑﻴﺎ ﻳﻪ ﻛﺎری ﻛﻦ ﻣﺎرو ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺸﻮن ﺑﺪن
ﺑﺮﮔﺮدو ﺑﺬار ﺑﺎﺗﻮ ﺣﺲ ﻛﻨﻢ ﻃﻌﻢ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻴﻮ ﻋﺸﻘﻢ ﺗﻮ ﺑﻴﺎ ﻛﻪ ﻳﻪ ﺑﺎر ﺑﺸﻪ دل ﻣﻦ دﻟﺨﻮش ﺗﻮ
ﻫﻤﺶ ﻣﻨﻮ دل ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻪ ﭘﺎﺷﻰ ﺑﻴﺎی دﺳﺘﺎم ﺷﺪه ول ﺗﻮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺸﻮن و ﻧﮕﻮ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮای

ﺑﺮﮔﺮدو ﺑﺬار ﺑﺎﺗﻮ ﺣﺲ ﻛﻨﻢ ﻃﻌﻢ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻴﻮ ﻋﺸﻘﻢ ﺗﻮ ﺑﻴﺎ ﻛﻪ ﻳﻪ ﺑﺎر ﺑﺸﻪ دل ﻣﻦ دﻟﺨﻮش ﺗﻮ
ﻫﻤﺶ ﻣﻨﻮ دل ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻪ ﭘﺎﺷﻰ ﺑﻴﺎی دﺳﺘﺎم ﺷﺪه ول ﺗﻮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺸﻮن و ﻧﮕﻮ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮای
ﭼﻰ داری ﺗﻮ ﭼﺸﺎت ﻛﻪ داره ﺑﻪ دل ﻣﻦ ﭼﻨﮓ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﻫﻰ ﻣﻴﮕﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدم اﻟﺎﻧﺎﺳﺖ ﻛﻪ دوﺑﺎره زﻧﮓ ﻣﻴﺰﻧﻪ
ﺑﺒﻴﻦ اﻳﻦ دﻟﻤﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﻮب ﺑﺒﻴﻦ آﺧﻪ ﭼﻰ ﺳﺎﺧﺘﻰ ﺑﺮام ﺗﻮ ﻛﻪ اون ﻫﻤﻪ اﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﻳﺎدﮔﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻰ ﺑﺮام
ﺑﺮﮔﺮدو ﺑﺬار ﺑﺎﺗﻮ ﺣﺲ ﻛﻨﻢ ﻃﻌﻢ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻴﻮ ﻋﺸﻘﻢ ﺗﻮ ﺑﻴﺎ ﻛﻪ ﻳﻪ ﺑﺎر ﺑﺸﻪ دل ﻣﻦ دﻟﺨﻮش ﺗﻮ
ﻫﻤﺶ ﻣﻨﻮ دل ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻪ ﭘﺎﺷﻰ ﺑﻴﺎی دﺳﺘﺎم ﺷﺪه ول ﺗﻮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺸﻮن و ﻧﮕﻮ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮای
ﺑﺮﮔﺮدو ﺑﺬار ﺑﺎﺗﻮ ﺣﺲ ﻛﻨﻢ ﻃﻌﻢ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻴﻮ ﻋﺸﻘﻢ ﺗﻮ ﺑﻴﺎ ﻛﻪ ﻳﻪ ﺑﺎر ﺑﺸﻪ دل ﻣﻦ دﻟﺨﻮش ﺗﻮ
ﻫﻤﺶ ﻣﻨﻮ دل ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻪ ﭘﺎﺷﻰ ﺑﻴﺎی دﺳﺘﺎم ﺷﺪه ول ﺗﻮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺸﻮن و ﻧﮕﻮ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮای

پخش آنلاین آهنگ میثم ابراهیمی به نام روزای خوشگل

0:00
0:00
30 آوریل 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی