رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ Never Get Used To People life letters

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ life letters به نام «Never Get Used To People» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ Never Get Used To People ♫

دانلود آهنگ Never Get Used To People life letters

Download New Music: life letters – Never Get Used To People With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:life letters
نام آهنگ:Never Get Used To People

دانلود آهنگ Never Get Used To People با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ Never Get Used To People با صدای life letters

So I’ll lie now
Вот и я солгу сейчас
ﭘﺲ اﻟﺎن دروغ ﻣﻴﮕﻢ
And while this fly will stroke its paws
И пока эта муха будет гладить свои лапки
و در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﮕﺲ ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎﻳﺶ را ﻧﻮازش ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
I’ll say that I’m fine
Я буду говорить, что у меня всё в порядке
ﻣﻴﮕﻢ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺑﻪ
On average, a person can lie up to two hundred thousand times a day.
В среднем, человек в день может врать до двухсот тысяч раз
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻄ، ﻳﮏ ﻓﺮد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار ﺑﺎر در روز دروغ ﺑﮕﻮﻳﺪ.
So I’ll lie now
Вот и я солгу сейчас
And then you’ll leave. You will leave and I will stay
А потом ты уйдёшь. Ты уйдёшь, а я останусь
و ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻰ رﻓﺖ ﺗﻮ ﻣﻰ روی و ﻣﻦ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻢ
A strange heart will become confused fatigue
Станет странное сердце бестолковою усталостью
ﻳﮏ ﻗﻠﺐ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺑﺨﺴﺘﻪ و ﮔﻴﺞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
I’ll be afraid to be left alone
Я буду бояться остаться один на один
ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ
With this room of colored capes
С этой комнатой цветных пелерин
ﺑﺎ اﻳﻦ اﺗﺎق ﺷﻨﻞ ﻫﺎی رﻧﮕﻰ
The capes tied to me by you
Тобою связанных на мне пелерин
ﺷﻨﻞ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪ ای
Kiss me, kiss me, kiss me
Целуй меня, целуй меня, целуй меня
ﻣﻨﻮ ﺑﺒﻮس
Kiss me until the rays aim at us
Целуй меня, пока лучи не целятся в нас
ﻣﺮا ﺑﺒﻮس ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎ ﻣﻰ آﻳﺪ
While we still feel something
Пока ещё мы что-то чувствуем
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭼﻴﺰی را اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ
While we’re still here
Пока мы ещё здесь
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻳﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ
Kiss me, I hate it when I need you so much
Целуй меня, я ненавижу, когда ты так нужен
ﻣﻦ را ﺑﺒﻮس ، از آن ﻣﺘﻨﻔﺮم وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﻠﻰ ﻧﻴﺎز دارم
Then everything could be much worse
Потом ведь всё намного может быть хуже
ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
You exhale: We have an hour, an hour. One hour
Ты выдыхаешь: У нас есть час, час. Один час
ﺷﻤﺎ ﻣﻴﮕﻮﻳﻴ: ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺘ، ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ دارﻳﻤ. ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ

پخش آنلاین آهنگ life letters به نام Never Get Used To People

0:00
0:00
26 فوریه 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی