رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ حال من خوب نیست دایان

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ دایان به نام «حال من خوب نیست» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ حال من خوب نیست ♫

دانلود آهنگ حال من خوب نیست دایان

Download New Music: Dayan – Hale Man Khob Nist With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:دایان
نام آهنگ:حال من خوب نیست

دانلود آهنگ حال من خوب نیست با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ حال من خوب نیست با صدای دایان

ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺷﺮاﻳﻄﻢ ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﻴﺪوﻧﺴﺘﻢ ﺣﻖ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻨﺎﺷﻪ
ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺴﺎزم ﻳﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘۀ ﺗﻮ اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﻳﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺘﺮک ﺑﺎﺷﻪ
دوﺧﻮاﺑﻪ ﻟﻮﻛﺲ وﮔﺮم و ﻛﻤﻰ ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ﺑﺎﺷﻪ
ﻳﻪ ﺧﻮاﺑﺶ ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﺎ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﻰ ﻗﺮﻣﺰ
ﻳﻪ دﺧﺘﺮک ﺗﭙﻞ ﺑﺠﺎی ﺳﮓ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ دﻧﻴﺎی ﺗﻮ رﻧﮕﻰ ﻣﻨﮕﻰ ﺑﺎﺷﻪ
رﻳﻠﻜﺲ و راﺣﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ دﻧﮓ و ﻓﻨﮕﻰ ﺑﺎﺷﻪ
ﻋﺸﻖ ﺑﺎزﻳﻤﻮن رو ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﺧﺎﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ Action ﺟﻨﮕﻰ ﻣﻨﮕﻰ ﺑﺎﺷﻪ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﺠﻮره دﻳﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ
ﻫﺮ روز داﻳﺎن ﺑﻬﺘﺮ از اوﻧﺮوز دﻳﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ
ﺻﺒﺢ روز ﭘﺎ ﺷﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﺶ ﻧﻮن ﺑﺎﺷﻪ
واﺳﻪ دﺧﺘﺮ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻣﻮن ﺑﺎﺑﺎ ﺟﻮن ﺑﺎﺷﻪ

ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ از ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺮه
ﻛﺴﻰ دﻳﮕﻪ ﻋﺸﻖ ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪه
ﻣﺮور ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﺎ دﻟﻢ ﺑﮕﻴﺮه ﻳﺎ دﻟﻢ ﺑﻤﻴﺮه
ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ از ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺮه
ﻛﺴﻰ دﻳﮕﻪ ﻋﺸﻖ ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪه
ﻣﺮور ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﺎ دﻟﻢ ﺑﮕﻴﺮه ﻳﺎ دﻟﻢ ﺑﻤﻴﺮه

وﻗﺘﻰ ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ام ﻳﻪ آدم دﻳﮕﻬﻢ
وﻗﺘﻰ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﻬﻢ
از ﺧﻮﺑﻴﺎت ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻣﻴﮕﻢ
ﺣﺘﻰ ﺧﺎﻃﺮات زﺷﺘﺘﻢ ﺑﻪ ﻳﺎدم ﻧﻤﻴﺪم
ﮔﺮم ﻛﺎر ﺑﻮدم ﻛﻪ واﺳﻢ ﭼﺎی ﻣﻴﺮﻳﺨﺘﻰ
ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ “ﻌﺎﻟﻰ ﺷﺪه و ﺟﺎﻳﻴﺶ ﺑﻴﺮﻳﺨﺖ ﻧﻴ”
ﺟﺪﻳﺪاً ﺗﻮ ﻟﻴﻮان Teabag ﻣﻴﺰﻧﻢ ﭼﻮﻧﻜﻪ دم ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ واﺳﻪ ﻣﻦ ﭼﺎی رو ﻫﻴﭽﻜﻰ

ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎی رو ﺣﺮص ﻣﻴﺨﻮرم ﻧﻴﺴﻰ
وﺿﻌﻴﺘﻢ ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻦ ﻫﻰ ﻣﻴﺨﻮرم Whiskey
ﭘﻨﺠﺎﻫﭙﻨﺠﺎه رو ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ وﺿﻌﻴﺖ Abnormal-e ﺑﻌﻀﻰ وﻗﺘﺎ Risk-i
ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎی رو ﺣﺮص ﻣﻴﺨﻮرم ﻧﻴﺴﻰ
وﺿﻌﻴﺘﻢ ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻦ ﻫﻰ ﻣﻴﺨﻮرم Whiskey
ﭘﻨﺠﺎﻫﭙﻨﺠﺎه رو ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺪه وﺿﻌﻴﺖ Risk-i

ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ از ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺮه
ﻛﺴﻰ دﻳﮕﻪ ﻋﺸﻖ ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪه
ﻣﺮور ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﺎ دﻟﻢ ﺑﮕﻴﺮه ﻳﺎ دﻟﻢ ﺑﻤﻴﺮه
ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ از ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺮه
ﻛﺴﻰ دﻳﮕﻪ ﻋﺸﻖ ﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪه
ﻣﺮور ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﺎ دﻟﻢ ﺑﮕﻴﺮه ﻳﺎ دﻟﻢ ﺑﻤﻴﺮه

پخش آنلاین آهنگ دایان به نام حال من خوب نیست

0:00
0:00
9 مارس 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی