رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ All Too Well Taylor Swift

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ Taylor Swift به نام «All Too Well» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ All Too Well ♫

دانلود آهنگ All Too Well Taylor Swift

Download New Music: Taylor Swift – All Too Well With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:Taylor Swift
نام آهنگ:All Too Well

دانلود آهنگ All Too Well با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ All Too Well با صدای Taylor Swift

[Verse 1]

I walked through the door with you, the air was cold

من با تو به سمت در قدم برداشتم، هوا سرد بود

But something 'bout it felt like home somehow

ولی چیزی باعث می شد یه جورایی حس کنم توی خونه ام

And I left my scarf there at your sister's house

و من شال گردنم رو اونجا توی خونه خواهرت جا گذاشتم

And you've still got it in your drawer, even now

و هنوز روی میزت داریش حتی حالا

Oh, your sweet disposition and my wide-eyed gaze

اوه طبع شیرین تو و خیره شدن چشمهای من

We're singing in the car, getting lost upstate

توی ماشین آواز میخونیم درحالی که داریم توی شمال گم میشیم

Autumn leaves falling down like pieces into place

برگ های پاییزی مثه تکه هایی رو زمین میفتن

And I can picture it after all these days

و هنوز میتونم بعداز این روزها تصورش کنم

[Pre-Chorus]

And I know it's long gone and

و میدونم که خیلی وقته تموم شده

That magic's not here no more

و اون سحر دیگه اینجا نیست

And I might be okay, but I'm not fine at all

و ممکنه خوب بنظر بیام ولی من اصلا حالم خوب نیست

Oh, oh, oh

[Chorus]

'Causе there we arе again on that little town street

چون حالا دوباره ما اینجاییم توی خیابان اون شهرک

You almost ran the red 'cause you were lookin' over at me

تقریبا صورتت سرخ شده چون داشتی دنبال من میگشتی

Wind in my hair, I was there

باد توی موهام،من اونجا بودم

I remember it all too well

همه چیز رو به خوبی به یاد می آرم

[Verse 2]

Photo album on the counter, your cheeks were turning red

آلبوم عکس روی میزمه گونه هات سرخ میشدن

You used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed

یه بچه کوچولوی عینکی روی تخت دونفره بودی

And your mother's telling stories 'bout you on the tee-ball team

و مادرت از تو توی تیم قصه هایی تعریف میکنه

You tell me 'bout your past, thinking your future was me

درباره گذشته ات به من میگی که فکر میکردی من آینده توام

And you were tossing me the car keys, fuck the patriarchy

و تو داشتی کلید ماشین رو به سمت من پرت میکردی، لعنت به مردسالاری

Key chain on the ground, we were always skipping town

دسته کلید روی زمین، ما همیشه از شهر خارج میشدیم

And I was thinking on the drive down, any time now

و من داشتم فکر میکردم موقع رانندگی، هر زمانی حالا

He's gonna say it's love, you never called it what it was

اون قراره بگه این عشقه، تو هیچوقت برای چیزی که داشتیم اسمی نذاشتی

'Til we were dead and gone and buried

تا وقتی که ما مردیم(رابطشون)و از بین رفت و دفن شد

Check the pulse and come back swearing it's the same

نبض رو چک میکنم و برمیگردم قسم میخورم که همونه

After three months in the grave

بعد از سه ماه در قبر بودن

And then you wondered where it went to as I reached for you

و بعد تو متعجب بودی که کجا رفت وقتی باهات تماس گرفتم

But all I felt was shame and you held my lifeless frame

اما تمام چیزی که من حس کردم خجالت بود و تو عکس بی جون من رو نگه داشتی

[Pre-Chorus]

And I know it's long gone and

میدونم خیلی از اون زمان گذشته

There was nothing else I could do

و هیچ کار دیگه ای نبود که بتونم بکنم

And I forget about you long enough

فراموشت کردم انقدر زیاد

To forget why I needed to

که فراموش کنم چرا بهت نیاز داشتم

[Chorus]

'Cause there we are again in the middle of the night

چون حالا دوباره ما اینجاییم در نیمه شب

We're dancing 'round the kitchen in the refrigerator light

توی نور یخچال توی آشپزخانه داریم می رقصیم

Down the stairs, I was there

پایین پله ها،من اونجا بودم

I remember it all too well

همه چیز رو به خوبی به یاد می آرم

And there we are again when nobody had to know

و ما دوباره اونجا هستیم که هیچ کس مجبور به دونستن اون نبود

You kept me like a secret but I kept you like an oath

تو من رو مثل یک راز نگه داشتی اما من تو رو مثل یک سوگند

Sacred prayer, and we'd swear

دعای مقدس، و ما سوگند یاد می کنیم

To remember it all too well, yeah

برای اینکه این رو به خوبی به یاد بیاریم، بله

[Bridge]

Well maybe we got lost in translation

و شاید توی معنی گم شدیم

Maybe I asked for too much

شاید چیز زیادی خواستم

But maybe this thing was a masterpiece

ولی شاید این یه شاهکار بود

'Til you tore it all up

تا وقتی که تو پاره اش کردی

Running scared, I was there

درحالی که با ترس دویدی، من اونجا بودم

I remember it all too well

همه چیز رو به خوبی به یاد می آرم

And you call me up again

هی دوباره بهم زنگ زدی

Just to break me like a promise

فقط واسه اینکه مثل یه قول منو بشکنی

So casually cruel in the name of being honest

خیلی تصادفی و بی رحمانه در نام صداقت

I'm a crumpled up piece of paper lying here

من یه تکه کاغذم که اینجا روی زمین افتاده

'Cause I remember it all, all, all

چون همه چیز رو به خوبی به یاد می آرم

[Verse 3]

They say all's well that ends well

اونا میگن همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه

But I'm in a new hell every time you double-cross my mind

اما من تو یه جهنم جدیدم هر دفعه که تو ذهنمو دور میزنی

You said if we had been closer in age maybe it would have been fine

تو گفتی اگه ما از نظر سنی نزدیک تر بودیم شاید خوب میشد

And that made me want to die

و اونکاری کرد بخوام بمیرم

The idea you had of me, who was she?

نظری که راجب من داشتی، اون دختر کی بود؟

A never-needy ever lovely jewel whose shine reflects on you

یه جواهر دوس داشتنی بدون نیاز به هیچی که روشناییش بهت میتابه

Not weeping in a party bathroom

و تو دسشویی یه مهمونی گریه نمیکنه

Some actress asking me what happened, you, that's what happened, you

یه بازیگر زن ازم پرسید چیشده، تو، این چیزیه که اتفاق افتاده، تو

You who charmed my dad with self-effacing jokes

تو کسی که با جوک های شکست نفسانه اش پدرم رو تحت تاثیر قرار دادی

Sipping coffee like you're on a late night show

طوری قهوه میخوری انگار تو یه برنامه تلویزیونی هستی

But then he watched me watch the front door all night, willing you to come

اما بعد اون منو دید که کل شب چشمم به در بود، منتظر اومدنت بودم

And he said, "It's supposed to be fun turning twenty-one"

و اون گفت، «قرار بود جالب باشه 21 ساله شدن»

[Chorus]

Time won't fly, it's like I'm paralyzed by it

زمان پرواز نمیکنه (نمیگذره)، انگار توسطش فلج شدم

I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it

دلم میخواد خود قدیمیم باشم دوباره اما هنوز دارم تلاش میکنم پیداش کنم

After plaid shirt days and nights when you made me your own

بعد از روزای پیرهن چارخونه و شبهایی که منو مال خودت کردی

Now you mail back my things and I walk home alone

حالا وسایلامو پس میفرستی و من تنها میرم خونه

But you keep my old scarf from that very first week

ولی از همون هفته اول شال گردنم رو نگه داشتی

'Cause it reminds you of innocence and it smells like me

چون تو رو یاد صداقت میندازه و بوی من رو میده

You can't get rid of it

نمیتونی از شرش خلاص بشی

'Cause you remember it all too well, yeah

چون تو همه چیز رو به خوبی به یاد می آری

'Cause there we are again when I loved you so

چون ما دوباره اینجاییم وقتی که تو رو خیلی دوست داشتم

Back before you lost the one real thing you've ever known

قبل از اون که تو تنها چیز واقعی ای که تاحالا میشناختی رو از دست بدی

[Post-Chorus]

It was rare, I was there

کمیاب بود، من اونجا بودم

I remember it all too well

همشو خوب یادمه

Wind in my hair, you were there

باد تو موهام، تو اونجا بودی

You remember it all

همشو خوب یادته

Down the stairs, you were there

پایین پله ها، تو اونجا بودی

You remember it all

همشو خوب یادته

It was rare, I was there

کمیاب بود، من اونجا بودم

I remember it all too well

همشو خوب یادمه

[Verse 4]

And I was never good at telling jokes but the punch line goes

و من هیچوقت تو جوک گفتن خوب نبودم اما حرفم اینه که

I'll get older but your lovers stay my age

من بزرگتر میشم اما معشوقه های تو همسن من میمونن

From when your Brooklyn broke my skin and bones

از وقتی که بروکلین تو پوست و استخوان منو درهم شکوند

I'm a soldier who's returning half her weight

من یه سربازیم که با نصف وزنش برمیگرده

And did the twin flame bruise paint you blue?

و آیا زخمی شدن من تورو هم کبود و ناراحت کرد؟

Just between us, did the love affair maim you too?

فقط بین خودمون، ولی رابطه عاشقانه مون به توهم آسیب زد؟

Cause in this city's barren cold, I still remember the first fall of snow

چون در این سرمای خشک شهر، من هنوز افتادن اولین برف رو یادمه

And how it glistened as it fell, I remember it all too well

و اینکه چجوری برق زد وقتی افتاد، من همشو خوب یادمه

[Outro]

Just between us, did the love affair maim you all too well?

فقط بین خودمون باشه، ولی رابطه ی عاشقانمون به تو هم خیلی خوب ضربه زد؟

Just between us, do you remember it all too well?

فقط بین خودمون باشه، توهم همشو خوب یادته؟

Just between us, I remember it (Just between us) all too well

فقط بین خودمون باشه، من همشو (فقط بین خودمون باشه) خوب یادم میاد

Wind in my hair, I was there, I was there

باد توی موهام، من اونجا بودم، من اونجا بودم

Down the stairs, I was there, I was there

پایین پله ها، من اونجا بودم، اونجا بودم

Sacred prayer, I was there, I was there

دعای مقدس، من اونجا بودم، من اونجا بودم

It was rare, you remember it all too well

کمیاب بود، تو خوب یادته همشو

Wind in my hair, I was there, I was there

Down the stairs, I was there, I was there

Sacred prayer, I was there, I was there

It was rare, you remember it

Wind in my hair, I was there, I was there

Down the stairs, I was there, I was there

Sacred prayer, I was there, I was there

It was rare, you remember it

Wind in my hair, I was there, I was there

Down the stairs, I was there, I was there

Sacred prayer, I was there, I was there

It was rare, you remember it

پخش آنلاین آهنگ Taylor Swift به نام All Too Well

0:00
0:00
24 آوریل 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی