رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود مداحی این شبا حال و هوای خونمون خیلی عجیبه محمد حسین حدادیان

هم اکنون لذت ببرید با دانلود مداحی محمد حسین حدادیان به نام «این شبا حال و هوای خونمون خیلی عجیبه» به همراه متن مداحی و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ این شبا حال و هوای خونمون خیلی عجیبه ♫

دانلود آهنگ این شبا حال و هوای خونمون خیلی عجیبه محمد حسین حدادیان

Download New Music: Hadadian – In Shaba With Text And Online And Quality On isongs

نام مداح:محمد حسین حدادیان
نام مداحی:این شبا حال و هوای خونمون خیلی عجیبه

دانلود آهنگ این شبا حال و هوای خونمون خیلی عجیبه با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ این شبا حال و هوای خونمون خیلی عجیبه با صدای محمد حسین حدادیان

اﻳﻦ ﺷﺒﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺧﻮﻧﻤﻮن ﺧﻴﻠﻰ ﻋﺠﻴﺒﻪ
اﻟﺘﻤﺎﺳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻳﺒﻪ

ﻣﻦ ﻛﻪ از ﻓﻀﻪ ﺷﻨﻴﺪم ﺑﻬﺘﺮی اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ
در زدم دﻳﺪم ﺧﻮدت ﭘﺸﺖ دری اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ

ﺣﻠﺎﻟﻢ ﻛﻦ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دردو ﻃﺎﻗﺖ آوردی
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردی
ﻣﻴﺒﻴﻨﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺮﻳﺰم

اﮔﻪ زﻫﺮا ﻋﺠﻞ وﻓﺎﺗﻰ رو ﻧﻤﻴﺨﻮﻧﺪی
اﮔﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ دﻳﮕﻪ ﻣﻴﻤﻮﻧﺪی
ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﺖ ﻣﻴﺸﺪ ﻋﺰﻳﺰم

ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﻠﻮم ازت ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﻧﺮو ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﻠﻮم ازت ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻤﻮن ﺧﺎﻧﻢ

ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﺮی ﭼﺸﻢ دﻳﺪن ﻣﺎ رو ﻧﺪارن
ﺑﺮا ﺧﻮﻧﺸﻮن ﻣﻴﺎن از اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻴﺰم ﺑﺮ ﻣﻴﺪارن

ﻣﻴﺪوﻧﺴﺘﻰ ﺑﻰ ﺣﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ رو از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ داده ﻛﺸﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ رو ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺗﻮی ﻧﺎﻣﻪ اش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﻏﻮﻏﺎ ﺷﺪ
ﻣﺤﻜﻢ زدم اﻧﻘﺪر ﻛﻪ در وا ﺷﺪ
اﻣﻴﺮ زﻫﺮا ﭘﺸﺖ در ﺑﻮدMusicdel | موزیکدل

دانلود مداحی این شبا حال و هوای خونمون خیلی عجیبه از حدادیان + لیثی

ﺗﻮی ﻧﺎﻣﻪ اش ﻧﻮﺷﺘﻪ زﻫﺮا رو ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ
ﻟﮕﺪ زدم ﺑﭽﻪ اش رو اﻧﺪاﺧﺘﻢ
از ﻛﻴﻨﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺑﻮد

ﻧﻤﻴﺸﻢ ﻣﻦ دﻳﮕﻪ آروم ازت ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻤﻮن ﺧﺎﻧﻮم

ﺟﺎی ﺷﻜﺮش ﺑﺎﻗﻴﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﺴﻦ رو ﻧﺪﻳﺪی
از ﮔﻠﻮی ﭘﺴﺮت ﺗﻴﺮ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻜﺸﻴﺪی

ﻧﻪ ﺳﺮش از ﺗﻦ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﻧﻪ روی ﻧﻴﺰه ﻫﺎ رﻓﺖ
دوﺑﺎره ﮔﺮﻳﺰ روﺿﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﺮﺑﻠﺎ رﻓﺖ

دﻳﮕﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺪون ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻴﺴﺎزه
ﻫﻨﻮز ﻣﻴﺒﻴﻨﻤﺖ ﭼﺸﻤﺎت ﺑﺎزه
ﺑﺮا ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ

ﺑﻪ اﺻﺮار ﻋﻤﻪ ﻣﻨﻢ ﻳﻪ ﺟﺮﻋﻪ آب ﺧﻮردم
ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻫﻢ آوردم
وﻟﻰ ﺗﻮ روی ﻧﻴﺰه ﻫﺎﻳﻰ

ﻣﻦ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮ اون ﺑﺎﻟﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺎم ﻟﺎﻟﺎ ﻟﺎﻟﺎ

پخش آنلاین آهنگ محمد حسین حدادیان به نام این شبا حال و هوای خونمون خیلی عجیبه

0:00
0:00
1 آوریل 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی