رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ ورژن اجرای زنده قایق کاغذی پازل بند

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ پازل بند به نام «ورژن اجرای زنده قایق کاغذی» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ ورژن اجرای زنده قایق کاغذی ♫

دانلود آهنگ ورژن اجرای زنده قایق کاغذی پازل بند

Download New Music: Puzzle Band – Ghaayegh Kaghazi Live Version With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:پازل بند
نام آهنگ:ورژن اجرای زنده قایق کاغذی

دانلود آهنگ ورژن اجرای زنده قایق کاغذی با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ ورژن اجرای زنده قایق کاغذی با صدای پازل بند

ﭼﺸﻤﺎی ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻨﺪه ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ از آﻳﻨﺪه
ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ ﻣﻦ از اﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﻪ ﻳﻪ ﻣﻮ ﺑﻨﺪه ﻣﻴﺪوﻧﻢ داره دﻳﺮ ﻣﻴﺸﻪ
اون ﺑﻴﺮون ﭘﺮه ﺑﺎروﻧﻪ ﻛﻰ دردﻣﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻪ
دﺳﺘﺎﻣﻮن ﻛﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻦ ﺟﺰ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎی ﻛﺸﻨﺪه ﭼﻰ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮی دﻟﻢ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺸﻪ
ﻳﻪ روزی ﻣﻴﺮی و ﻣﻴﺪوﻧﻢ اون روز ﻧﺰدﻳﻜﻪ دل ﺑﺰرﮔﻢ ازت ﭘﺮ زﺧﻤﺎی ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ
دارم ﻋﺎدت ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎی ﭘﻨﻬﻮﻧﻰ داری ﺑﻪ زور ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ
آﺧﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﻪ آدم ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺪاره اون آدم ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻗﺎﻳﻖ ﻛﺎﻏﺬی ﻣﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺮو وﻟﻰ ﺑﻰ ﺟﻮاب ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ دل

ﺑﻌﺪ از اون ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻋﺸﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰم ﺷﺪ
ﻧﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ دﻳﻮوﻧﺲ ﻛﻪ درﺳﺖ ﻫﻤﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﺰﻳﺰم ﺷﺪ اﻳﻨﻮ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻦ
ﭼﻴﺰی از ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻰ
ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﮕﻢ از دردام ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﻳﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮب از ﻫﻢ دل ﺑﻜﻨﻴﻢ ﺑﻴﺎ ﺑﻐﻀﻤﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻦ
ﻳﻪ روزی ﻣﻴﺮی و ﻣﻴﺪوﻧﻢ اون روز ﻧﺰدﻳﻜﻪ دل ﺑﺰرﮔﻢ ازت ﭘﺮ زﺧﻤﺎی ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ
دارم ﻋﺎدت ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎی ﭘﻨﻬﻮﻧﻰ داری ﺑﻪ زور ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ
آﺧﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﻪ آدم ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺪاره اون آدم ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻗﺎﻳﻖ ﻛﺎﻏﺬی ﻣﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺮو وﻟﻰ ﺑﻰ ﺟﻮاب ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ دل

پخش آنلاین آهنگ پازل بند به نام ورژن اجرای زنده قایق کاغذی

0:00
0:00
28 ژوئن 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی