رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ استقلال وحید مرادی

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ وحید مرادی به نام «استقلال» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ استقلال ♫

دانلود آهنگ استقلال وحید مرادی

Download New Music: Vahid Moradi – Esteghlal With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:وحید مرادی
نام آهنگ:استقلال

دانلود آهنگ استقلال با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ استقلال با صدای وحید مرادی

اﺳﺘﻘﻠﺎﻟﻴﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﻪ ﺣﺮﻳﻔﻪ ﻫﺎﻛﻨﻴﻦ ذﻟﻪ
ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺰﻧﻴﻦ ﺷﻰ دل ره ﻣﻌﻄﻞ ﻧﻜﻨﻴﻦ ﺧﺎﻣﻰ ﮔﻞ
ﻛﺮد ﺑﺎ ﻏﻴﺮت دا ﺗﻰ اﺑﻬﺖ دا
ورﻳﺎ ﻏﻔﻮری ﮔﻤﻪ ﺷﻰ ﭘﺮ ﺟﺮات دا
ﻗﺎﻋﺪی ﺷﺎد ﻫﺎﻛﻦ آﺑﻴﺎرﻫﺒﺰن ﻟﺎﻳﻰ ﻳﺎره
ﻧﻴﻤﺎره آﺳﻴﺎﻳﻰ ﺗﻮره ﻫﺎﻛﻦ ﭘﺎره
ﺗﻮره ﻫﺎﻛﻦ ﭘﺎره
ﺷﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آﺑﻰ دا
ﺷﻰ رﻳﻜﺎی ﭘﺎ ﻃﻠﺎﻳﻰ دا
ﺷﻪ آﺑﻰ ﺗﺮ از آﺑﻴﻪ دا
ﻓﺮﻫﺎد ﺧﺎن ﻣﺠﻴﺪی دا
دروازه ره ﻫﺎﻛﻦ ﺑﺎز ﻛﻮک ﻫﺎﻛﻦ ﺷﻨﻰ ﺳﺎز
ارﺳﻠﺎن ﻣﻄﻬﺮی آﺑﻴﻪ ﻳﻜﻪ ﺗﺎز
اﺣﻤﺪ داﻧﺸﮕﺮه داﺷﻰ ﺷﻮرو ﺷﺮه دا
ﻳﺎر ﺟﻨﮕﻰ ﻣﻨﻰ ﺷﻪ ﺷﻴﺮ ﭘﺴﺮ دا
آﻗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻛﻨﻰ ﭘﺮواز
ﻧﻠﻨﻰ دروازه ﺑﻮوﻋﻪ ﺑﺎز
ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮی ﻋﺸﻘﻪ ﺗﻮ وﺣﻴﺪ ﻣﺮادی ﺧﻨﻪ آواز
ﺳﺒﺰﻫﻨﻰ دا ﻳﺎره ﻓﺮاری دا
ﻣﺎزروﻧﻰ دا
ﺳﺮﺑﻪ زﻳﺮ ﺟﻨﮕﻰ دا
ﺳﻴﺎ ﻳﺰداﻧﻰ دا
دﻓﺎع ﺟﻬﺎﻧﻰ دا
ﻓﺮﺷﻴﺪاﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ دا
ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺎﺟﻰ دا

اﺳﺘﻘﻠﺎﻟﻴﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻴﻦ ﺣﺮﻳﻔﺘﻮن رو ذﻟﻪ ﻛﻨﻴﻦ
دﻟﺘﻮﻧﻮ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺰﻧﻴﻦ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﻜﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻮاﻳﻢ
ﻫﻤﻮن ﺑﺮد ﺑﺎ ﻏﻴﺮت ﻫﻤﻮن اﺑﻬﺘﺘﻮن
ﭘﻮرﻳﺎ ﻏﻔﻮری ﻣﻴﮕﻢ ﭘﺮﺟﺮات ﻣﺎﻳﻰ
ﻗﺎﻋﺪی ﺷﺎد ﻛﻦ اﺑﻴﺎرو ﺑﺰن ﻟﺎﻳﻰ ﻫﺎرو
ﻧﻴﻤﺎر آﺳﻴﺎﻳﻰ ﺗﻮر رو ﭘﺎره ﻛﻦ
ﻓﺪای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آﺑﻰ
ﻓﺪای ﭘﺴﺮ ﭘﺎ ﻃﻠﺎﻳﻰ
ﻓﺪای آﺑﻰ ﺗﺮ از آﺑﻰ
ﻓﺪای ﻓﺮﻫﺎد ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ ﻣﺮد رو
دروازه رو ﺑﺎز ﻛﻦ ﻛﻮﻛﻜﻦ ﺳﺎزت رو
ارﺳﻠﺎن ﻣﻄﻬﺮی اﺑﻰ ﻳﻜﻪ ﺗﺎز
ﻓﺪای اﺣﻤﺪ داﻧﺸﮕﺮ ﻛﻪ ﺷﻮر و ﺷﺮه
ﻳﺎر ﺟﻨﮕﻰ ﻣﻨﻰ ﺗﻮ ﺷﻴﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﻨﻰ
آﻗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﺮواز ﻣﻴﻜﻨﻰ
ﻧﻤﻴﺰاری دروازه ﺑﺎز ﺷﻪ
ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ وﺣﻴﺪ ﻣﺮادی
ﻓﺪای ﺳﺒﺰ آﻫﻨﻰ ﻓﺪای ﻳﺎره ﻓﺮاری
ﻓﺪای ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ
ﻓﺪای ﺳﺮﺑﻪ زﻳﺮ و ﺟﻨﮕﻰ
ﻓﺪای ﺳﻴﺎوش ﻳﺰداﻧﻰ
ﻓﺪاب دﻓﺎع ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﻓﺪای ﻓﺮﺷﻴﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ
ﻓﺪای ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺎﺟﻰ

پخش آنلاین آهنگ وحید مرادی به نام استقلال

0:00
0:00
30 آوریل 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی