رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ عرق سگی هومن گامنو

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ هومن گامنو به نام «عرق سگی» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ عرق سگی ♫

دانلود آهنگ عرق سگی هومن گامنو

Download New Music: Gamno – Aragh Sagi With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:هومن گامنو
نام آهنگ:عرق سگی

دانلود آهنگ عرق سگی با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ عرق سگی با صدای هومن گامنو

ﺑﻴﺎرش
ﺑﺮﻳﺰش
ﺑﮕﻴﺮش
ﺑﺰﻧﺶ
ﺑﺨﻮرش
ﻋﺮق ﺳﮕﻰ
آی ﻛﺎﻧﺘﻜﺖ راﺳﺘﻜﻰ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻋﻜﺲ دﺳﺘﻪ ﺗﻜﻰ
ﻧﺒﻴﻨﻢ آﺧﻪ ﺗﻮی ﻟﻜﻰ
اﻣﺸﺐ ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺒﻨﻴﻤﺖ ﭼﭙﻜﻰ
دل دل ای دل ای دل ای دل ﻛﻮ ﺗﻮ اﻳﻦ زﻣﻮﻧﻪ
از اﻳﻦ دل ﺑﻪ اون دل ﻫﻰ ﺗﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻛﻤﻮﻧﻪ
ﻋﻮض ﺷﺪی ﻫﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺪی ﻫﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻤﻮﻧﻪ
راﺣﺘﻪ ﻓﻘﻄ ﭘﻴﮏ اوﻟﻪ ﻛﻪ آره ﺳﺨﺘﻪ
اﻳﻦ آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻘﻌﺮه ﻳﺎ ﺗﺨﺘﻪ
اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻢ اون ﻣﻨﻪ ﻳﺎ ﻣﻦ اوﻧﻪ اون ﻫﻮﻣﻨﻪ
ﻓﻘﻄ ﻣﻮزﻳﻜﻪ روزﻧﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﺷﺎﻧﺲ آورده
ﭼﻄﻮ ﺗﺎ اﻟﺎن ﻧﻤﺮده
ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﺎش ﺑﻮدﻳﻤﻮ ﻫﻨﻮز رﻓﺎﻗﺖ ﻧﻤﺮده
ﻫﻠﻪ ﻫﻠﻪ ﻳﺎﻟﺎ ﻳﺎﻟﺎ
ﻫﻤﻪ ﺑﺶ ﺑﻜﻴﻦ ﻣﺎﺷﺎﻟﺎ
ﭼﻮن وﺳﻄﻮ ﺗﺮک ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺶ ﺑﮕﻴﻦ ﻣﺎﺷﺎﻟﺎ
ﺣﺎﻟﺎ ادﺳﺮ
دوﺑﺎره
ﺑﻴﺎرش
ﺑﺮﻳﺰش
ﺑﮕﻴﺮش
ﺑﺰﻧﺶ
ﺑﺨﻮرش
ﻋﺮق ﺳﮕﻰ
آی ﻛﺎﻧﺘﻜﺖ راﺳﺘﻜﻰ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻋﻜﺲ دﺳﺘﻪ ﺗﻜﻰ
ﻧﺒﻴﻨﻢ آﺧﻪ ﺗﻮی ﻟﻜﻰ
اﻣﺸﺐ ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺒﻨﻴﻤﺖ ﭼﭙﻜﻰ
دل دل ای دل ای دل ای دل ﻛﻮ ﺗﻮ اﻳﻦ زﻣﻮﻧﻪ
از اﻳﻦ دل ﺑﻪ اون دل ﻫﻰ ﺗﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻛﻤﻮﻧﻪ
ﻋﻮض ﺷﺪی ﻫﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺪی ﻫﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻤﻮﻧﻪ
ﻳﻜﻰ داﻳﻢ دورم ﻣﻴﭽﺮﺧﻪ
ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﭼﻴﭽﻰ ﭼﺮﺧﻨﺪه
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻤﻪ
اوه دو ﺳﻪ ﺗﺎ دارم ﭘﺮوﻧﺪه
ﻗﻴﺎﻓﺶ ﭼﻘﺪه آﺷﻨﺎس ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺚ ﻣﺮﺑﻰ ﺑﺎﺷﮕﺎس
ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺎش ﺣﺮف زدم ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ
از دور ﺻﺪا ﺑﺤﺚ ﻣﻴﺎد دﻋﻮاس
اه ﻧﻮﭼﻪ ﻛﻒ زﻣﻴﻦ ﭼﺮا آﺧﻪ
اﻳﻦ ﻣﻮزﻳﮏ ﮔﺎﻣﻨﻮ ﻳﺎ ﺑﺎﺧﻪ
ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺤﺎﻟﻢ ﺑﺪ ﺑﺪه
ﻣﺴﺘﻪ وﻟﻰ رﻗﺼﻮ ﺑﻠﺪه
ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺑﺮﺧﻴﺰو در ده ﺟﺎم را
ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﻦ ﻏﻢ اﻳﺎم را
ﺑﻴﺎرش
ﺑﺮﻳﺰش
ﺑﮕﻴﺮش
ﺑﺰﻧﺶ
ﺑﺨﻮرش
ﻋﺮق ﺳﮕﻰ
آی ﻛﺎﻧﺘﻜﺖ راﺳﺘﻜﻰ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻋﻜﺲ دﺳﺘﻪ ﺗﻜﻰ
ﻧﺒﻴﻨﻢ دﻳﮕﻪ ﺗﻮی ﻟﻜﻰ
اﻣﺸﺐ ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺒﻨﻴﻤﺖ ﭼﭙﻜﻰ
دل دل ای دل ای دل ای دل ﻛﻮ ﺗﻮ اﻳﻦ زﻣﻮﻧﻪ
از اﻳﻦ دل ﺑﻪ اون دل ﻫﻰ ﺗﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻛﻤﻮﻧﻪ
ﻋﻮض ﺷﺪی ﻫﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺪی ﻫﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻤﻮﻧﻪ

پخش آنلاین آهنگ هومن گامنو به نام عرق سگی

0:00
0:00
9 ژوئن 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی