رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ Overseas هومان

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ هومان به نام «Overseas» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ Overseas ♫

دانلود آهنگ Overseas هومان

Download New Music: Hooman – Overseas With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:هومان
نام آهنگ:Overseas

دانلود آهنگ Overseas با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ Overseas با صدای هومان

ﻣﺘﻦ آﻫﻨﮓ «ﺎورﺳﻴﺰ» از ﻫﻮﻣﺎﻧ]

[ﻤﻘﺪﻣﻬ]
ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ
Yeah, umm
ﻧﮕﻢ اَ ﺧﻞ و ﭼﻞ ﺑﺎزﻳﺎت
ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ

[ﻬﻢ ﺧﻮاﻧ]
وﻗﺘﻰ ﻧﮕﺎت ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻪ
ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﻣﺎل ﻣﻨﻪ
ﻧﻤﻴﺸﻪ درک ﻛﻨﻰ ﻣﻨﻮ ﻳﻪ ﺑﺎر
ﻣﻴﺨﻮای دک ﻛﻨﻰ ﻣﻨﻮ ﭼﺮا
وﻗﺘﻰ ﻧﮕﺎت ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻪ
ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﻣﺎل ﻣﻨﻪ
ﻧﻤﻴﺸﻪ درک ﻛﻨﻰ ﻣﻨﻮ ﻳﻪ ﺑﺎر
ﻣﻴﺨﻮای دک ﻛﻨﻰ ﻣﻨﻮ ﭼﺮا

[ﻘﺴﻤﺖ ۱]
اﻟﺎن ﻣﻴﺨﻮاﻳﻢ ﺑﺮﻳﻢ Overseas
آره ﻣﻴﺮﻳﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺗﻮ ﺑﮕﻰ
ﺗﻮی Louis bag اِﺖ ﭘﺮ weed
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻦ ﭼﻮﻗﻴﺪﻣﺶ ﻧﻮک Hills
واﺳﻤﻮن baby ﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻰ
ﭼﻘﺪر دارﻳﻢ controversy
ﺟﺰ ﻫﻮﻣﺎن ﻛﺴﻰ ﻧﻪ دورت ﻧﻴﺴﺖ
ﭼﺸﺘﻮ ﻧﺒﻴﻨﻢ ﺷﺪه ﺧﻴﺲ

[ﻬﻢ ﺧﻮاﻧ]
وﻗﺘﻰ ﻧﮕﺎت ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻪ
ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﻣﺎل ﻣﻨﻪ
ﻧﻤﻴﺸﻪ درک ﻛﻨﻰ ﻣﻨﻮ ﻳﻪ ﺑﺎر
ﻣﻴﺨﻮای دک ﻛﻨﻰ ﻣﻨﻮ ﭼﺮا
وﻗﺘﻰ ﻧﮕﺎت ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻪ
ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﻣﺎل ﻣﻨﻪ
ﻧﻤﻴﺸﻪ درک ﻛﻨﻰ ﻣﻨﻮ ﻳﻪ ﺑﺎر
ﻣﻴﺨﻮای دک ﻛﻨﻰ ﻣﻨﻮ ﭼﺮا

[ﻘﺴﻤﺖ ۲]
ﻣﺰه ﻟﺒﺎت girl‌ ﻳﻪ ﭼﻰ دﻳﮕﺲ
ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻬﻢ ﻳﻪ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻦ
ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻰ ﻣﻴﺮم
ﻣﻴﺸﻢ از ﺗﻮ ﺣﺮﺻﻰ ﻣﻦ
ﻫﺮ وﻗﺖ ﺗﻮ رو ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻣﻴﺨﻮام ﻟﺒﺎﺗﻮ ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻰ ﻧﻪ
ﻫﺮ وﻗﺖ ﺗﻮ رو ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻣﻴﮕﻤ: «ﺒﺮام ﺷﻮ» ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻰ ﻧﻪ
ﻧﻤﻴﺨﻮام ازت دورﺷﻢ
ﺣﺘﻰ اﮔﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻢ
ﻧﻤﻴﺨﻮام ﻛﻪ ﻳﻪ ﻟﺤﻈﻪ
اﺻﺎً ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﻜﻮک ﺷﻢ
ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﻪ ﺗﻮ ﺷﺪی ﺟﻮر ﻧﻪ
ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻛﺎری ﻛﺮدی آرزوﻫﺎم دود ﺷﻦ

[ﭙﺎﻳﺎﻧﻴ]
ﻛﺎش ﻣﻴﺸﺪ ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ ﺑﺎور ﻛﻨﻢ
وﻟﻰ ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻰ اﻳﻨﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻢ
ﻛﺎش ﻣﻴﺸﺪ ﺧﻨﺪﻫﻬﺎﺗﻮ ﺑﺎور ﻛﻨﻢ
وﻟﻰ ﻧﺎﻣﻴﺰوﻧﻰ اﻳﻨﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻢ

پخش آنلاین آهنگ هومان به نام Overseas

0:00
0:00
24 آوریل 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی