رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ سیبی سوار مهیار خلیل زاده

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ مهیار خلیل زاده به نام «سیبی سوار» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ سیبی سوار ♫

دانلود آهنگ سیبی سوار مهیار خلیل زاده

Download New Music: Mahyar Khalilzade – CB Savar With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:مهیار خلیل زاده
نام آهنگ:سیبی سوار

دانلود آهنگ سیبی سوار با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ سیبی سوار با صدای مهیار خلیل زاده

دﺷﻤﻨﻮن اﻟﻔﺮار در اﻧﻪ ﻣﻪ ﺑﺮار
ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻫﺎﻛﺮدﻧﻪ ده ﺗﺎ ﺳﻴﺒﻰ ﺳﻮار
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮ دﺳﺖ ﺑﻪ داس
دﺳﺖ دﺳﺖ ﻫﺎﻛﺮدﻧﻪ ﺑﺎز
ﻛﺎری ﻫﺎﻛﺮدی ﻛﻪ ﺑﻴﺘﻨﻪ ﺗﻪ رو ﻓﺎز
اﻣﺸﻮ ﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﻗﺮار دارﻣﻰ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮ ﻧﻮوش ﻛﻪ ﻛﺎر دارﻣﻰ
ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﻫﺮ دو ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻣﻰ
ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﺣﺘﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻣﻰ
ﺗﻨﻬﺎ راه اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮه ﻧﻜﻮﺷﻢ
اﻣﺸﻮ وﻧﻪ ﺷﻰ ﺑﺮﻧﻮ ره ﺑﺮوﺷﻢ
ﺧﺪا ﻧﻴﺎره اون روزه ﻛﻪ آﺧﺮ ﺷﻪ ﺷﻴﺶ ﺟﻴﺐ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ره دﭘﻮﺷﻢ
اﻣﺸﻮ ﻣﻨﻮ ﺳﻮﻳﻞ ﻗﺮار دارﻣﻰ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮ ﻧﻮوش ﻛﻪ ﻛﺎر دارﻣﻰ
ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﻫﺮ دو ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻣﻰ
ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﺣﺘﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻣﻰ
ﺧﺘﻢ ﻫﺮ ﭼﻰ ﻛﻠﺎم
ﺗﻪ ﻫﺮﭼﻰ ﻣﺮام
در اﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه و ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎم
ﻫﺴﻤﻰ ﺑﺮﻗﺮار
دﺷﻤﻨﻮن ﺗﺎر و ﻣﺎر
ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﻤﻰ ﻫﻤﻪ ﺗﺎ ﭘﺎی دار
اﻣﺸﻮ ﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﻗﺮار دارﻣﻰ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮ ﻧﻮوش ﻛﻪ ﻛﺎر دارﻣﻰ
ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﻫﺮ دو ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻣﻰ
ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﺣﺘﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻣﻰ

ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻫﻨﮓ

دﺷﻤﻨﻮن اﻟﻔﺮار ﺑﺮدارم داره ﻣﻴﺎد
ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻛﺮدن ده ﺗﺎ ﺳﻴﺒﻰ ﺳﻮار
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮب دﺳﺖ ﺑﻪ داس
ﺑﺎز دﺳﺖ دﺳﺖ ﻛﺮدن
ﻛﺎری ﻛﺮدی ﻛﻪ روی ﺗﻮ ﻓﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻣﺸﺐ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻗﺮار دارﻳﻢ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮب ﻧﺒﺎش ﻛﻪ ﻛﺎر دارﻳﻢ
ﺗﻴﺮ رو ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﻫﺮ دو ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻳﻢ
ﺗﻴﺮ رو ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﺣﺘﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻳﻢ
ﺗﻨﻬﺎ راه اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮرو ﻧﻜﺸﻢ
اﻣﺸﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺮﻧﻮ ﺧﻮدم رو ﺑﻔﺮوﺷﻢ
ﺧﺪا ﻧﻴﺎره اون روز رو ﻛﻪ آﺧﺮ ﺷﻴﺶ ﺟﻴﺐ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ام رو ﺑﭙﻮﺷﻢ
اﻣﺸﺐ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻗﺮار دارﻳﻢ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮب ﻧﺒﺎش ﻛﻪ ﻛﺎر دارﻳﻢ
ﺗﻴﺮ رو ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﻫﺮ دو ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻳﻢ
ﺗﻴﺮ رو ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﺣﺘﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻳﻢ
ﺧﺘﻢ ﻫﺮ ﭼﻰ ﻛﻠﺎم
ﺗﻪ ﻫﺮﭼﻰ ﻣﺮام
ﺣﻀﺮت ﺷﺎه و ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎم داره ﻣﻴﺎد
ﺑﺮﻗﺮار ﻫﺴﺘﻴﻢ
دﺷﻤﻨﺎ ﺗﺎر و ﻣﺎر
ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﺎ ﭘﺎی دار
اﻣﺸﺐ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻗﺮار دارﻳﻢ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮب ﻧﺒﺎش ﻛﻪ ﻛﺎر دارﻳﻢ
ﺗﻴﺮ رو ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﻫﺮ دو ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻳﻢ
ﺗﻴﺮ رو ﺑﻪ ﻛﻤﻮن ﺑﻜﺶ ﺗﻮ دادا ﺣﺘﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻜﺎر دارﻳﻢ

پخش آنلاین آهنگ مهیار خلیل زاده به نام سیبی سوار

0:00
0:00
15 می 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی