رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ گفتی فقط مال منی جای تو کی خورده زمین معین زد

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ معین زد به نام «گفتی فقط مال منی جای تو کی خورده زمین» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ گفتی فقط مال منی جای تو کی خورده زمین ♫

دانلود آهنگ گفتی فقط مال منی جای تو کی خورده زمین معین زد

Download New Music: Moein Z – Gofti Faghat With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:معین زد
نام آهنگ:گفتی فقط مال منی جای تو کی خورده زمین

دانلود آهنگ گفتی فقط مال منی جای تو کی خورده زمین با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ گفتی فقط مال منی جای تو کی خورده زمین با صدای معین زد

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻳﻌﻨﻰ دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه واﺳﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ داره ﻛﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺮه ﺣﻮﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎده ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺮو ﻧﺮو ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺮو ﻧﺮو زدی زﻣﻴﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻮ

زدی زﻣﻴﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻮ

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻳﻌﻨﻰ دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه واﺳﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ داره ﻛﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺮه ﺣﻮﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎده ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

از ﺗﻮ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﻣﻮن

ﺑﻰ ﺧﺒﺮ رﻓﺘﻰ ﻏﺼﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮﻧﺪ

دور ﻣﻴﺮﻳﺰم ﻳﺎدﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺑﻢ ﻧﺒﻴﻨﻢ ﺧﻮاﺑﺘﻮMusicdel | موزیکدل

دانلود آهنگ تن صدات از معین زد (تن صدات محوه تو ذهنم) (کامل) | فرمت MP3

ﻋﺸﻖ درﻛﺶ ﺳﺨﺘﻪ ﭼﺮا واﺳﻪ ﺗﻮ و اﻣﺜﺎل ﺗﻮ

ﺗﻦ ﺻﺪات ﻣﺤﻮه ﺗﻮ ذﻫﻨﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﮕﺎﻫﺖ رﻓﺘﻪ از ﻳﺎدم

ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﺑﺮﮔﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺎدن

ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮای ﻧﻤﻴﺸﻰ آدم ﻣﻦ ﻣﻴﺒﺨﺸﻢ آﺧﻪ ﻣﻦ ﺳﺎدم

ﺗﻮ ﻧﺪﻳﺪی ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﻛﻮری ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﻤﻮ ﺑﻬﺖ دادم

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻳﻌﻨﻰ دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه واﺳﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ داره ﻛﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺮه ﺣﻮﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎده ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

از ﺗﻮ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﻣﻮن

ﺑﻰ ﺧﺒﺮ رﻓﺘﻰ ﻏﺼﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮﻧﺪ

ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺮو ﻧﺮو ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺮو ﻧﺮو زدی زﻣﻴﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻮ

زدی زﻣﻴﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻮ

ﮔﻔﺘﻰ ﻓﻘﻄ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﺟﺎی ﺗﻮ ﻛﻰ ﺧﻮرده زﻣﻴﻦ

ﺑﻮدی ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ زوری رﻓﺘﻰ ﺗﻮ ﭼﻘﺪ دوری

ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻘﻤﻰ ﻫﺴﺘﻰ ﺣﺘﻰ اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻏﻤﻰ

آخ ﻛﻪ ﭼﻘﺪ ﺗﺮﺳﻮﻳﻰ ﮔﻠﻰ وﻟﻰ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ

ﻣﻴﻮن اﻳﻦ ﺷﺎﭘﺮﻛﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮرد ﺗﺮﻛﺎ

آخ ﻛﻪ ﭼﻘﺪ ارزوﻧﻰ ﻧﻤﻮﻧﺪه واﺳﻢ ﺟﻮﻧﻰ

دروغ ﻣﻴﮕﻦ آدﻣﻜﺎ دل ﻣﻴﭙﺮن ﺑﺎ ﻛﻠﻜﺎ

ﺗﺎ ﺳﺮو ﺑﭽﺮﺧﻮﻧﻰ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻳﻌﻨﻰ دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه واﺳﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ داره ﻛﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺮه ﺣﻮﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎده ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

از ﺗﻮ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﻣﻮن

ﺑﻰ ﺧﺒﺮ رﻓﺘﻰ ﻏﺼﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮﻧﺪ

ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺮو ﻧﺮو ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺮو ﻧﺮو زدی زﻣﻴﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻮ

زدی زﻣﻴﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻮ

ﻧﻬﻨﮕﻰ دﻳﺪ ﻣﺮﮔﺶ را وﻟﻰ دل را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ زد

ﻣﻦ از ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻢ اﻣﺎ دوﺳﺘﺖ دارم

دوﺳﺘﺖ داﺷﺘﻢ

پخش آنلاین آهنگ معین زد به نام گفتی فقط مال منی جای تو کی خورده زمین

0:00
0:00
16 دسامبر 2023 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی