رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ وطن حسن درزی

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ حسن درزی به نام «وطن» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ وطن ♫

دانلود آهنگ وطن حسن درزی

Download New Music: Hassan Darzi – Vatan With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:حسن درزی
نام آهنگ:وطن

دانلود آهنگ وطن با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ وطن با صدای حسن درزی

زﻮی ئﺴﺘﺎش ﻟە ڕﻮوت ﻫﺪێ ﺑﺪی ﺳﻮوڕ
زﻣﻴﻦ ﻫﻨﻮزم روت ﻣﻴﺸﻪ ﮔﺮدش ﻛﻨﻴ؟
ﻧﻮوﺧﺎی ئﺎﺳﻤﺎﻧﻰ ﭘﻴﺮی ﭘﺸﺖ ﻛﻮوڕ
آوار ﻧﺸﺪی آﺳﻤﺎن ﭘﻴﺮ ﭘﺸﺖ ﻛﻮژﺨﻤﻴﺪﻫ؟
ﻛە ﺳﻤﺎﻳﻰ ﻟە ﭼﺎو ﺑﺎوﻛﺎن ﺑﺎوە
ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ از ﭼﺸﻢ ﭘﺪران رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺮﻜﻰ ﭘﻴﺮە داﻳﻜﺎن دادﺎوە
ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻣﺎدران ﭘﻴﺮ ﭘﺎره ﮔﺸﺘﻪ ‌

وﺘﻦ ﻗﻮم و ﻛەﺲ و ﻛﺎر
وﻃﻦ ﻗﻮم و ﻛﺲ و ﻛﺎر
وﺘﻦ ﻫۆﻰ ژﻳﻦ و ژﻳﻮار
وﻃﻦ ای زﻧﺪﮔﻰ و زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ
وﺘﻦ ئﺎﻣﺰ و دﺪار
وﻃﻦ آﻏﻮش و دﻟﺪار
وﺘﻦ ﺑۆﺖ دﻤﺮم ئﻤﺠﺎر
وﻃﻦ ﺑﺮات ﻣﻴﻤﻴﺮم اﻳﻦ ﺑﺎر

 

ﺑە ﻧﺎﺣﻖ ﺧﻮﻨﻰ ﺗﻜﺸﺮ دﮋن
ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺧﻮن ﻣﺒﺎرز ﻣﻴﺮﻳﺰﻧﺪ
ﺷﻬﻴﺪی ﺑێ ﺳەﺮ و ﺑێ ﺷﻮن دﻨﮋن
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻰ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن دﻓﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛە ﻛﻮﻧﺪی ﺷﻮوم ﻟە ﮔﻮﻧﺪی ﻛﻮرد دﺨﻮﻨێ
ﻛﻪ ﺟﻐﺪ ﺷﻮم در آﺑﺎدی ﻛﺮد ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ
ﻛە ﮔﻨﺠﻰ ﻛﻮرد دﮕﻮزﻨێ ﻟە ﺧﻮﻨێ
ﻛﻪ ﺟﻮان ﻛﺮد ﻣﻴﻐﻠﺘﺪ در ﺧﻮن ﺧﻮد

وﺘﻦ ﮔﻴﺎن و دڵﻰ داﻳە
وﻃﻦ ﺟﺎن و دل ﺑﻪ ﻣﺎ داده
وﺘﻦ دﻴﻨﻰ ﻟە ﻣﻠﻤﺎﻳە
وﻃﻦ دﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻢ ﻫﺴﺖ
ﺳﺮی ﺑێ ﻧﺮخ و ﺑێ ﻣﺎﻳە
اﻳﻦ ﺳﺮ ﺑﻰ ارزﺷﻢ
ﻟە ﭘﻨﺎوی وﺘﻨﺪاﻳە
در راە وﻃﻨﻢ ﻫﺴﺖ

 

دە ﺑﺎ ﺑﺎش ﺗﺒﮕﺎ ئەﻮ دوژﻣﻨﻰ ﭘﺴﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮب درک ﻛﻨﺪ اون دﺷﻤﻦ ﭘﺴﺖ
ڕﻮز ورد ﻧﺎﻛﺮێ ﻫﺮﮔﻴﺰ ﺑە داردﺴﺖ
ﺻﺨﺮه ﺧﻮرد ﻧﻤﻴﺸﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﭼﻮﺑﺪﺳﺖ
دﺒێ ﻛﻮﻧﺪ ﻫەﺮ ﺑﺮو وﺮاﻧە ﺑﻔێ
ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻐﺪ رو ﺑﻪ وﻳﺮاﻧﻪ ﺑﭙﺮد
ﻫەڵۆ ﻟەﻮ ﺷﺎﺧە ﺳﺮﺑﺮزاﻧە ﻧﺎﺑێ
ﻋﻘﺎب در اون ﻛﻮه ﻫﺎی ﺳﺮاﻓﺰار ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ

وﺘﻦ ﻗﻮم و ﻛەﺲ و ﻛﺎر
وﻃﻦ ﻗﻮم و ﻛﺲ و ﻛﺎر
وﺘﻦ ﻫۆﻰ ژﻳﻦ و ژﻳﻮار
وﻃﻦ ای زﻧﺪﮔﻰ و زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ
وﺘﻦ ئﺎﻣﺰ و دﺪار
وﻃﻦ آﻏﻮش و دﻟﺪار
وﺘﻦ ﺑۆﺖ دﻤﺮم ئﻤﺠﺎر
وﻃﻦ ﺑﺮات ﻣﻴﻤﻴﺮم اﻳﻦ ﺑﺎر

پخش آنلاین آهنگ حسن درزی به نام وطن

0:00
0:00
14 ژوئن 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی