رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ وقتی جوونیت بگذره کیف نکنی تو باختی امیر عباس گلاب

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ امیر عباس گلاب به نام «وقتی جوونیت بگذره کیف نکنی تو باختی» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ وقتی جوونیت بگذره کیف نکنی تو باختی ♫

دانلود آهنگ وقتی جوونیت بگذره کیف نکنی تو باختی امیر عباس گلاب

Download New Music: Amir Abbas Golab – Keyf Nakoni With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:امیر عباس گلاب
نام آهنگ:وقتی جوونیت بگذره کیف نکنی تو باختی

دانلود آهنگ وقتی جوونیت بگذره کیف نکنی تو باختی با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ وقتی جوونیت بگذره کیف نکنی تو باختی با صدای امیر عباس گلاب

ﻣﻦ ﺻﺪای ﺧﻨﺪه ﻫﺎی از ﺗﻪ دل ﺗﻮام

ﻣﻦ ﺗﻮ ﺷﺎدی و ﺗﻮ ﻏﻢ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻮام

ﻣﻦ ﺻﺪای ﻛﻮه و درﻳﺎ و زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﻮن

ﻣﻦ ﺧﻮد راز رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮد ﺗﻮام

ﺣﺎﻟﺘﻮ ﻋﻮض ﻛﻨﻮ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﻮ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺨﻨﺪ

ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ رو ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮه ﺑﺒﻨﺪ

رﻗﺺ ﺑﺎد و ﻛﻮه و درﻳﺎ و درﺧﺘﺎرو ﺑﺒﻴﻦ

ﺟﺎده ی ﺑﻰ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻮج درﻳﺎی ﺑﺒﻴﻦ

ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪی ﺑﺲ ﻛﻪ زدی ﺑﻪ ﻫﺮ دری

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﺎی ﻛﻮﭼﻴﻜﺘﻮ ﻧﮕﻴﺮی ﺳﺮ ﺳﺮی

ﺗﻮ ﺧﻮدت واﺳﻪ ﺧﻮدت از ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮی

ﻣﻦ ﻋﻮض ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﺑﺎ رﻳﺘﻢ ﺑﻨﺪری

” دوﺳﺖ دارﻣﻮ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪم ﻧﺎﻳﻰ ﻧﺪارم

وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺎی ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ ﻣﻮ ﺣﺎﻟﻰ ﻧﺪاروم

ﻳﻪ روز ﻣﻴﺮﺳﻪ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ از رﻳﺸﻪ ﺟﺪا ﺷﺪ

وﻟﻰ دﻳﺮه ﻋﺰﻳﺰ دﻳﺮه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺎ ﺷﻮ

رو ﺗﺨﺘﻰ دم ﺑﺨﺘﻰ وﻟﻰ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ

ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺺ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺨﻮن ﺑﺎ ﻣﺎ رﻫﺎ ﺷﻮ ”

وﻗﺘﻰ ﺟﻮوﻧﻴﺖ ﺑﮕﺬره ﻛﻴﻒ ﻧﻜﻨﻰ ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺘﻰ

وﻗﺘﻰ ﻳﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﺰﻧﻰ از ﺧﻮاب ﭘﺎﺷﻰ ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺘﻰ

وﻗﺘﻰ ﺑﺎﻟﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮات ﻋﻮض ﺷﺪ

اﮔﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردی و زود ﭘﺎ ﻧﺸﺪی ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺘﻰ

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﻧﻰ ﺗﻮ دﻟﺖ ﺧﻴﻠﻴﺎرو ﺑﺒﺨﺸﻰ

ﺑﺬار ﺑﮕﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ای ﺑﺎﻳﺪ دﻳﻮوﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﻰ

ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﺳﺘﺎره ی دﻧﺒﺎل دار ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ

ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای از آﺳﻤﻮن ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﻣﻴﺪرﺧﺸﻰ

ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪی ﺑﺲ ﻛﻪ زدی ﺑﻪ ﻫﺮ دری

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﺎی ﻛﻮﭼﻴﻜﺘﻮ ﻧﮕﻴﺮی ﺳﺮ ﺳﺮی

ﺗﻮ ﺧﻮدت واﺳﻪ ﺧﻮدت از ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮی

ﻣﻦ ﻋﻮض ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﺑﺎ رﻳﺘﻢ ﺑﻨﺪری

” ( ﺑﺎﻧﻮ ﺟﺎن ) ﻓﺮﻓﺮی ﻣﻮی ﻏﺰل ﺳﺎزِ ﻣﻨﻰ

( ﺑﺎﻧﻮ ﺟﺎن ) ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻣﻮﺷِ ﻏﺰل ﻫﺎی ﻣﻨﻰ

( ﺑﺎﻧﻮ ﺟﺎن ) ﺗﻮ از اﻳﻦ ﺣﺎل دﻟﻢ ﺑﻰ ﺧﺒﺮی

( ﺑﺎﻧﻮ ﺟﺎن ) ﺟﺰ دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ دل ﻧﺪﻫﻰ

ﺑﺎﻧﻮ ﺟﺎن ﺑﺎﻧﻮ ﺟﺎن ﺑﺎﻧﻮ ﺟﺎن “

پخش آنلاین آهنگ امیر عباس گلاب به نام وقتی جوونیت بگذره کیف نکنی تو باختی

0:00
0:00
7 مارس 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی