رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ Come Back To Me آر ام RM

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ آر ام RM به نام «Come Back To Me» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ Come Back To Me ♫

دانلود آهنگ Come Back To Me آر ام RM

Download New Music: RM – Come Back To Me With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:آر ام RM
نام آهنگ:Come Back To Me

دانلود آهنگ Come Back To Me با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ Come Back To Me با صدای آر ام RM

[Intro]
I told you I’m fine tonight
Staying good
Spring always been here
I will sleep in her eyes
Come back to me
Like you used to
Be what you be
I will roll you to the moon

[Pre-Chorus]
I forgot the hour
I don’t wanna know ’bout the hour
I forgot to shower
세수할 시간도 아까워
You don’t have to be
You don’t have to be the anything, you see
Tryin’ not to be
Tryin’ not to be that something in the sea

[Refrain]
Come back to me
Like you used to
Now, I could see
What a life is about
I told you I’m fine tonight
Staying good
Spring always been here
I will sleep in her eyes

[Chorus]
Ooh, ooh, ooh-ooh
I see you come back to me
Ooh, ooh, ooh-ooh
I see you come back to me
You are my pain, divinе, divine
You are my pain, divine, divinе
Get, get, get to the divine
Divine, divine, so fine
I see you come back to me

[Pre-Chorus]
Okay
I forgot the hour
I don’t wanna know ’bout the hour
I forgot to shower
세수할 시간도 아까워
You don’t have to be
You don’t have to be anything, you see
Tryin’ not to be
Tryin’ not to be that something in the sea
I told you I’m fine tonight
Staying good
Spring’s always been here
I will sleep in her eyes

[Chorus]
Ooh, ooh, ooh-ooh
I see you come back to me
Ooh, ooh, ooh-ooh
I see you come back to me
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
Get, get, get to the
Divine, divine, so fine
I see you come back to meMusicdel | موزیکدل

دانلود آهنگ Come Back To Me از آر ام RM + ترجمه فارسی (کامل) | فرمت MP3

[Outro]
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine
You are my pain, divine, divine

ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺸﺐ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻢ
ﺑﻬﺎر ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﺑﻮده
ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎش ﺧﻮاﺑﻢ ﻣﻴﺒﺮه
ﺑﺮﮔﺮد ﭘﻴﺸﻢ
ﻣﺜﻞ ﻗﺪﻳﻢ
ﺧﻮدت ﺑﺎش
ﺗﻮ رو ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﻴﺮﺳﻮﻧﻢ

[Pre-Chorus]
زﻣﺎن رو ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدم
ﻧﻤﻴﺨﻮام راﺟﺐ ﺑﻬﺶ ﺑﺪوﻧﻢ
ﺣﻤﺎم ﻛﺮدن رو ﻫﻢ ﻳﺎدم رﻓﺖ
ﺣﺘﻰ ﺑﺮای دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻢ وﻗﺖ ﻧﺪارم
ﻟﺎزم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﺷﻰ
ﻟﺎزم ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﺰی ﺑﺎﺷﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ
ﺳﻌﻰ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻧﺒﺎﺷﻢ / ﺳﻌﻰ ﻣﻴﻜﻨﻢ اون ﭼﻴﺰی ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻛﻪ ﺗﻮی درﻳﺎﺳﺖ

[Refrain]
ﺑﺮﮔﺮد ﭘﻴﺸﻢ
ﻣﺜﻞ ﻗﺪﻳﻢ
ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻴﻔﻬﻤﻢ
زﻧﺪﮔﻰ درﻣﻮرد ﭼﻴﻪ
ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺸﺐ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻢ
ﺑﻬﺎر ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﺑﻮده
ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎش ﺧﻮاﺑﻢ ﻣﻴﺒﺮه

[Chorus]
اوه اوه اوه اوه
ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدی ﭘﻴﺸﻢ
اوه اوه اوه اوه
ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدی ﭘﻴﺸﻢ
ﺗﻮ درد ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ
ﺗﻮ درد ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ
ﺑﺮو ﺑﺮو ﺑﺮو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﻬﻰ
اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮب
ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدی ﭘﻴﺸﻢ

[Pre-Chorus]
ﺑﺎﺷﻪ
زﻣﺎن رو ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدم
ﻧﻤﻴﺨﻮام راﺟﺐ ﺑﻬﺶ ﺑﺪوﻧﻢ
ﺣﻤﺎم ﻛﺮدن رو ﻫﻢ ﻳﺎدم رﻓﺖ
ﺣﺘﻰ ﺑﺮای دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻢ وﻗﺖ ﻧﺪارم
ﻟﺎزم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﺷﻰ
ﻟﺎزم ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﺰی ﺑﺎﺷﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ
ﺳﻌﻰ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻧﺒﺎﺷﻢ / ﺳﻌﻰ ﻣﻴﻜﻨﻢ اون ﭼﻴﺰی ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻛﻪ ﺗﻮی درﻳﺎﺳﺖ
ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺸﺐ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻢ
ﺑﻬﺎر ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﺑﻮده
ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎش ﺧﻮاﺑﻢ ﻣﻴﺒﺮه

[Chorus]
اوه اوه اوه اوه
ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدی ﭘﻴﺸﻢ
اوه اوه اوه اوه
ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدی ﭘﻴﺸﻢ
ﺗﻮ درد ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ
ﺗﻮ درد ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ
ﺑﺮو ﺑﺮو ﺑﺮو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮب
ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدی ﭘﻴﺸﻢ

[Outro]
ﺗﻮ درد ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ
ﺗﻮ درد ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ
ﺗﻮ درد ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ
ﺗﻮ درد ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ
ﺗﻮ درد ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ
ﺗﻮ درد ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ
ﺗﻮ درد ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ
ﺗﻮ درد ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ
ﺗﻮ درد ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ
ﺗﻮ درد ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ
ﺗﻮ درد ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ اﻟﻬﻰ

پخش آنلاین آهنگ آر ام RM به نام Come Back To Me

0:00
0:00
10 می 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی