رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ بری بهتره هومان

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ هومان به نام «بری بهتره» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ بری بهتره ♫

دانلود آهنگ بری بهتره هومان

Download New Music: Hoomaan – Beri Behtare With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:هومان
نام آهنگ:بری بهتره

دانلود آهنگ بری بهتره با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ بری بهتره با صدای هومان

baby i cant hide my feeling from the past now
the only thing i can remember is your last smile
too far away and i never be alright
so you better go now

[ﻮرس ﻳﮏ – ﻫﻮﻣﺎﻧ]
ﺗﻮ رو دﻳﺪ ﭼﺸﻤِ ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻢ ای ﻛﺎش ﺑﻬﺖ ﺑﺮﺳﻢ
ﭼﺸﺎت ﺑﺮق زد ﺗﻮو دل ﺷﺐ
ﺗﻮ ﻫﻢ ﻳﻜﻴﻮ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ
ﺧﻴﻠﻰ زود ﺑﻬﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪم ﻣﻦ
ﺑﻮﺳﻴﺪﻳﻢ ﻫﻤﻮ ﭘﻠﻜﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻮدی ﭼﺮا ﻓﺮداش ﭘﻴﺸِ ﻣﻦ
ﺑﻬﺘﺮه ﻧﺒﻴﻨﻴﻢ ﻫﻤﻮ دﻳﮕﻪ ﻧﻪ

[ﻜﻮرس – ﻫﻮﻣﺎﻧ]
ﺑﺮی ﺑﻬﺘﺮه ﻗﻀﻴﻪ رو ﻛﺶ ﻧﺪه
ﻣﺜﻠﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻤﻪ ﻫﺮ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﺮدم ﭘﻴﺪات ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ
ﭼﺮا اﻳﻦ ﺷﻜﻠﻰ ﺷﺪم
ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪ ﻣﻴﺸﻪ اﮔﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﭘﻴﺸﺖ
ﭼﻪ راﺣﺖ رﻓﺘﻰ آره ﻫﺮ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﺮدم ﭘﻴﺪات ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ
ﭼﺮا اﻳﻦ ﺷﻜﻠﻰ ﺷﺪم

[ﻮرس دو – ﻫﻴﺮوﺳﻴﻨﺎ]
ﻣﺎﻟِ ﻣﻦ ﺑﻮدی ﻛﻨﺎرِ ﻣﻦ ﺑﻮدی
ﺑﺎﻫﺎت ﮔﺮم ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻢ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺳﺮد ﺑﻮدی
‌ﻬﺮ ﻣﻮﻗع دﻋﻮا ﺷﺪ ﭼﺸﺎت ﻳﻪ درﻳﺎ ﺷﺪ
ﻣﻨﻮ ﻏﺮق ﻛﺮد ﺗﻮو اﺷﻜﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻴﺖ
ﺷﺐ ﻣﻴﻮﻣﺪی ﺑﺎ ﻳﻪ زﻧﮓ زودی
اﻟﺎن ﻧﻤﻴﺸﻪ اوﻛﻰ ﺷﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻢ زوری
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻬﻤﻪ ﻓﺎز ﺑﺪ ﺗﻮﻳﻰ
ﺑﮕﻮ ﻛﺎرﻣﺎی ﻛﺪوم ﻛﺎر ﺑﺪ ﺑﻮدی
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮی ﺑﻬﺘﺮه
اﻳﻦ ﺑﺤﺜﺎ رو ﺧﻴﻠﻰ ﻛﺶ ﻧﺪه
ﺑﻐﻠﺖ ﺑﻮده ﺳﻴﻒ ﻫﻮﺳﻢ safe house وﻟﻰ
اﮔﻪ ﺑﺮی ﺳﻴﻒ ﺗﺮه
ﺷﺒﺎ ﻣﻴﭙﺮﻳ‌ از ﺧﻮاب ﻳﻬﻮ
ﻛﻨﺎرت ﻧﻴﺴﺘﻢ ﭼﺸﺎت ﺑﺎز ﺷﻪ ﺻﺒﺢ
ﺑﺮو اﻟﺎن راﻫﺖ ﺑﺎزه و
آﺧﺮﻳﻦ دﻳﺪارﻣﻮن ﻟﺎﻧﮓ ﺗﺎﻳﻢ اﮔﻮ
اﻟﺎن ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻣﻴﺲ ﻛﺎل ﺑﺪی
ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻜﺴﺎﻣﻮ ﺑﺒﻴﻨﻰ از اﻳﻨﺴﺘﺎم ﺑﻴﺒﻰ
ﻣﻨﺘﻈﺮم ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺸﻴﻦ
ازت رد ﺷﺪم دﻳﮕﻪ ﻣﺜﻞ اﻳﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﻰ
دﻧﺒﺎل ﭼﻴﻰ ﺑﭽﻪ زرﻧﮓ
ﺗﻮ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻳﺎ رو دﻳﺪی اَ ﭼﺸﻤِ ﻣﻦ
ﺧﻮدت ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻟﺎوت ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻪ ﺑﺮه
دﻟﻮ ﭘﺲ ﺑﺪه ﺑﻬﻢ دﻳﮕﻪ ﻛﻨﺴﻠﻪ وﻟﺶ

[ﻜﻮرس – ﻫﻮﻣﺎﻧ]
ﺑﺮی ﺑﻬﺘﺮه ﻗﻀﻴﻪ رو ﻛﺶ ﻧﺪه
ﻣﺜﻠﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻤﻪ ﻫﺮ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﺮدم ﭘﻴﺪات ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ
ﭼﺮا اﻳﻦ ﺷﻜﻠﻰ ﺷﺪم
ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪ ﻣﻴﺸﻪ اﮔﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﭘﻴﺸﺖ
ﭼﻪ راﺣﺖ رﻓﺘﻰ آره ﻫﺮ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﺮدم ﭘﻴﺪات ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ
ﭼﺮا اﻳﻦ ﺷﻜﻠﻰ ﺷﺪم

پخش آنلاین آهنگ هومان به نام بری بهتره

0:00
0:00
13 می 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی