رسانه آی سانگز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و ثبت شده در ساماندهی می‌باشد.

دانلود آهنگ You Put a Spell on Me آستین جورجیو austin giorgio

هم اکنون لذت ببرید با دانلود اهنگ آستین جورجیو austin giorgio به نام «You Put a Spell on Me» به همراه متن آهنگ و دو کیفیت ۳۲۰، ۱۲۸ با لینک مستقیم در رسانه معتبر «آی سانگز»

♫ You Put a Spell on Me ♫

Download New Music: austin giorgio – You Put a Spell on Me With Text And Online And Quality On isongs

نام خواننده:آستین جورجیو austin giorgio
نام آهنگ:You Put a Spell on Me

دانلود آهنگ You Put a Spell on Me با دو کیفیت متفاوت

متن آهنگ You Put a Spell on Me با صدای آستین جورجیو austin giorgio

You put a spell on me
ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﻃﻠﺴﻢ ﻛﺮدی
I’m losing my mind
دارم ﻋﻘﻠﻤﻮ از دﺳﺖ ﻣﻴﺪم
You better stop these things
ﺑﻬﺘﺮه اﻳﻦ ﻛﺎراﺗﻮ ﺗﻤﻮم ﻛﻨﻰ
It’s a matter of time
ﭼﻮن وﻗﺖ زﻳﺎدی ﻧﺪارﻳﻢ
chorus
Before I hunt you down
ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻴﺮت ﺑﻨﺪازم
Grab your chin and kiss your lips
Grab your chin and kiss your lips
You bring me back
ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدوﻧﻰ
I lay you down and grab your hips
I lay you down and grab your hips
And we lose all control
و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ی ﻛﻨﺘﺮﻟﻤﻮﻧﻮ از دﺳﺖ ﻣﻴﺪﻳﻢ
And before you know it
و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﻰ ﭼﻰ ﺷﺪ
pre-chorus
I put a spell on you
ﻣﻦ ﻃﻠﺴﻤﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ :)
Now you’re mine
Now you’re mine
I’ve got a hold on you, at least for the night
I’ve got a hold on you, at least for the night
verse
You know I can’t help myself when you ask tenderly
ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺧﻮدﻣﻮ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻢ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﻠﺎﻳﻤﺖ ﻣﻴﭙﺮﺳﻰ
If I’d dim the lights as your hand brushes me
ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻟﺎﻣﭙﺎ رو ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻤ؟ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺖ ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﺷﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰﻧﻰ
And the floor swallows your clothes
و زﻣﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﺎی ﺗﻮ رو ﻣﻴﺒﻠﻌﻪ
And your silhouette puts on a show
و ﺳﻴﻠﻮﺘِ ﺗﻮ (ﺒﺪﻧﺶ ﻛﻪ ﺗﻮی ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺪ ﻧﻮر دارﻫ) ﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﻮ ﺷﺮوع ﻣﻴﻜﻨﻪ
pre-chorus
You put a spell on me
ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﻃﻠﺴﻢ ﻛﺮدی
I’m losing my mind
دارم ﻋﻘﻠﻤﻮ از دﺳﺖ ﻣﻴﺪم
You better stop these games
ﺑﻬﺘﺮه اﻳﻦ ﺑﺎزﻳﺎ رو ﺗﻤﻮم ﻛﻨﻰ
It’s a matter of time
ﭼﻮن وﻗﺖ زﻳﺎدی ﻧﺪارﻳﻢ
chorus
Before I hunt you down
ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻴﺮت ﺑﻨﺪازم
Grab your chin and kiss your lips
Grab your chin and kiss your lips
Then you bring me back
ﺑﻌﺪش ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدوﻧﻰ
I lay you down and grab your hips
I lay you down and grab your hips
And we lose all control
و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ی ﻛﻨﺘﺮﻟﻤﻮﻧﻮ از دﺳﺖ ﻣﻴﺪﻳﻢ
And before you know it
و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﻰ ﭼﻰ ﺷﺪ
verse
You give me fever and drive me insane
You give me fever and drive me insane
You keep me going in circles with potions and bottles and I can’t escape
You keep me going in circles with potions and bottles and I can’t escape
I can’t escape
راه ﻓﺮاری ﻧﺪارم
Oh, I’m lost in your ways
ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎی ﺗﻮ ﮔﻢ ﺷﺪم
Oh, I can’t escape baby
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﻓﺮار ﻛﻨﻢ ﺑﻴﺒﻰ
chorus
I put a spell on you
ﻣﻦ ﻃﻠﺴﻤﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ :)
Now you’re mine
Now you’re mine
I’ve got a hold on you, at least for the night
I’ve got a hold on you, at least for the night
At least for the night
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای اﻣﺸﺐ

پخش آنلاین آهنگ آستین جورجیو austin giorgio به نام You Put a Spell on Me

0:00
0:00
27 آوریل 2024 0
نظرات

آی سانگز، رسانه بروز دانلود آهنگ جدید ایرانی